Връщане на продукти и рекламации

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ / РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Моля, ако възникне проблем с продукт, който сте закупили от нас и желаете да го върнете, първо се свържете с нас за да Ви съдействаме с нужната информация.

Лице за контакт – Кристиан Кръстев, тел.: 0899644294 

 

Адрес за връщане: гр. Варна, офис на Еконт Аспарухово (ж.к Дружба №2 блок.2 вх.В)

Получател: "БАЛАНСИА" ООД, Станимир Станев, тел.: 0899532405

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ДАННИ НА КЛИЕНТ:

 

Име и фамилия: ................................................................................................................................

 

Адрес: …............................................................................................................................................

 

Телефонен номер ................................................. e-mail : .................................................................

 

 

ПРОДУКТ:                                                                                                   БРОЙ        ЕД. ЦЕНА

 

1. .......................................................................................................    ...........    ..........................

 

2. .......................................................................................................    ...........    ..........................

 

3. .......................................................................................................    ...........    ..........................

 

 

ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА:

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

НАЧИН НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ:

 

• Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното.

 

• Отбив от цената.

 

• Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.

 

• Възстановяване на сумата по банков път.

 

*Заградетете желаната опция.

 

ПРИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА, ПОПЪЛНЕТЕ НОМЕРА НА БАНКОВАТА ВИ СМЕТКА:

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е КЪМ ПРОТОКОЛА ЗА ВРЪЩАНЕ/ РЕКЛАМАЦИЯ, ДА ПРИЛОЖИТЕ БЕЛЕЖКАТА, ИЗДАДЕНА ВИ ОТ КУРИЕРА. ТЯ ИГРАЕ РОЛЯТА НА КАСОВ БОН.

 

Срокът на връщане е 14 / четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Преди да върнете стока, задължително първо се свържете с нас на телефонен номер: 0899644294

 

Съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента, когато изработването е започнало след Ваше изрично съгласие и е извършено по избран от Вас дизайн и изисквания, не могат да бъдат отказани, върнати или заменени. Изключение правят случаите на дефект на стоката или неправилно изписани персонализирани данни по вина на производителя.

 

Дефектна стока е стока, която не изпълнява предназначението си по описание или не притежава описаните в сайта характеристики. В понятието "Дефектна стока" не се включват стоки, повредени по време на транспорт от куриерска фирма. В този случай клиентът може да предяви претенции към куриерската фирма.

 

Причина, изтъкната от страна на клиента – "Не съм прочел описанието на продукта преди да поръчам или не съм видял, че го пише", не се счита за основателна за връщане или рекламация.

 

Стоки повредени, поради неправилна експлоатация не подлежат на връщане и рекламация.

 

БАЛАНСИА ООД е в правото си да счете връщането на продукт/рекламация като неоснователна, при спазване на всички действащи законови наредби.

 

Обслужването на рекламации става по реда по-долу:

 

Попълвате формуляра за връщане/рекламация с описано подробно становище за причините за връщане/рекламация. Задължително към него трябва да прикрепите бележката, издадена Ви от куриерската фирма. Тя играе ролята на касов бон и без нея не можем да удовлетворим връщането/рекламацията. Моля, преди да върнете даден продукт, първо се свържете с нас на тел. 0899644294, за да Ви съдействаме и да ни уведомите за връщането. Стоките трябва да са добре опаковани в оригиналната им опаковка, без да е нарушен търговкият им вид. Ако някое от посочените условия не е спазено, връщането/рекламацията се отхвърля.

 

След получаване на стоката и посочените документи, в срок до 10 /десет/ дни, ние ще ви върнем отговор на посочен от Вас e-mail или телефонен номер .

 

След оформянето на констативен протокол и приемането на рекламацията за основателна, ние ще удовлетворим рекламацията по заявеният от Вас желан начин.

 

При замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, транспортните разходи за изпращане на новата стока до клиент са за сметка на БАЛАНСИА ООД. Ако новата стока е с по-висока продажна цена, разликата се заплаща от Клиента.

 

При отбив от цената, ще ви преведем разликата от стандартната и намалената цена по банков път, на посочената от вас банкова сметка, в срок до 30 /тридесет/ дни.

 

При безплатно извършване на ремонт по чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите, доставката на стоките и в двете посоки е за сметка на БАЛАНСИА ООД.

 

При възстановяване на сумата по банков път, това става в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на считане на рекламацията за основателна. БАЛАНСИА ООД възстановява цялата заплатена от клиента сума, включително транспортните разходи.

 

При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен Констативен протокол, БАЛАНСИА ООД ще ви уведоми за становището си, като ще изпратим и копие от Констативният протокол на посоченият от Вас e-mail. Вие като клиент, трябва да ни уведомите писмено за последващи действия относно рекламацията. При заявяване за обратно получаване, продуктът и констативният протокол се изпращат към Клиента по удобен за него начин, като разходите по получавнето са за сметка на Клиента.

 

Ако в 30/тридесет/ дневен срок след уведомлението, Клиентът не потърси стоката си, БАЛАНСИА ООД запазва правото си да се разпорежда с нея, както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях от страна на Клиента.

 

Декларирам, че съм запознат и съм съгласен с Общите условия за връщане/рекламация на закупена стока.

 

 

Дата: ……………………………………..                                                           Подпис: ……………………………………..